Home
Handelscontracten
Samenwerkingsvormen
Civiele procesvoering
Werkwijze
Identificatieplicht
Algemene voorwaarden
Klachten
Vervanging, waarneming
Jeroen van Weerden
Bereikbaarheid
Disclaimer
Links

Identificatieplicht

Op 1 augustus 2008 is de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. Deze wetgeving bevat, onder bepaalde omstandigheden, ook voor advocaten de verplichting tot het doen van cliëntenonderzoek en de verplichting een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden. De meldingsplicht geldt niet wanneer de advocaat werkzaamheden verricht die zijn vrijgesteld van deze meldingsplicht. Deze werkzaamheden zijn:

  1. de bepaling van de rechtspositie van de cliënt;
  2. bijstand voor, tijdens en na procedures;
  3. advies ter voorkoming of vermijding van procedures.

Het Bureau financieel toezicht (Bft) is aangewezen als wettelijk toezichthouder (www.bureauft.nl). Een ongebruikelijke transactie dient te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Lees meer »

Louis Couperusplein 2
NL-2514 HP Den Haag

Tel +31 (0)6 1501 1375
Fax +31 (0)8 4439 4678
E-mail assistance@van-weerden.nl

 

Stichting Beheer Derdengelden
Van Weerden Advocatuur

Rabobank 14.84.35.351
BIC RABONNL2U
IBAN NL82RABO0148435351

Copyright van Weerden