Home
Handelscontracten
Samenwerkingsvormen
Civiele procesvoering
Werkwijze
Identificatieplicht
Algemene voorwaarden
Klachten
Vervanging, waarneming
Jeroen van Weerden
Bereikbaarheid
Disclaimer
Links

Handelscontracten

Bij uw beslissingen over uw bedrijfsactiviteiten selecteert u op basis van prijs en kwaliteit. En vaak speelt daarbij ook gunnen en vertrouwen een rol.

Ter behoud van een zakelijke relatie is het vaak noodzakelijk om afspraken vast te leggen. Om naleving daarvan effectief te kunnen beoordelen - of af te dwingen - is dat zelfs cruciaal.

Van Weerden legt graag uw verwachtingen en de afspraken over en weer vast, zodat duidelijkheid ontstaat en mogelijk zelfs de waarde van uw bedrijf meer zichtbaar wordt.

U kunt contact opnemen met Van Weerden voor het opstellen en beoordelen van:

  • contracten van opdracht
  • leverantiecontracten, contracten met afnemers
  • franchise-, distributie- en agentuurovereenkomsten
  • algemene voorwaarden
  • garantiebepalingen, exoneratie- en boetebedingen
  • overmachtclausules, aansprakelijkheidsbedingen
  • opzegging- en beëindigingclausules (material adverse change, MAC)

Louis Couperusplein 2
NL-2514 HP Den Haag

Tel +31 (0)6 1501 1375
Fax +31 (0)8 4439 4678
E-mail assistance@van-weerden.nl

 

Stichting Beheer Derdengelden
Van Weerden Advocatuur

Rabobank 14.84.35.351
BIC RABONNL2U
IBAN NL82RABO0148435351

Copyright van Weerden