Home
Handelscontracten
Samenwerkingsvormen
Civiele procesvoering
Werkwijze
Identificatieplicht
Algemene voorwaarden
Klachten
Vervanging, waarneming
Jeroen van Weerden
Bereikbaarheid
Disclaimer
Links

Civiele procesvoering

Indien een zakenrelatie beloftes niet nakomt, onjuist interpreteert, of zich anderszins onredelijk opstelt, brengt dat mogelijk de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten in gevaar.

Zelfs wanneer u over een uitgebalanceerd contract of goede staat van dienst beschikt, kunt u worden geconfronteerd met een tijdrovende en mogelijk zelfs frustrerende discussie.

Van Weerden biedt u de expertise om uw belangen op effectieve wijze te behartigen en kracht bij te zetten, om zo snel mogelijk een aanvaardbare oplossing te bereiken.

Aan de onderhandelingstafel en zonodig in de rechtzaal staat Van Weerden u terzijde bij:

  • koopgeschillen, handelsgeschillen, schade en aansprakelijkheid
  • afgebroken onderhandelingen of de dreiging daarvan
  • de vraag of een overeenkomst tot stand is gekomen
  • discussie over of en zo ja welke algemene voorwaarden gelden (battle of forms)
  • geschillen tussen vennoten en aandeelhouders onderling (uitkoop en uitstoting)
  • geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders
  • bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid
  • geschillen over bedrijfsovernames

Louis Couperusplein 2
NL-2514 HP Den Haag

Tel +31 (0)6 1501 1375
Fax +31 (0)8 4439 4678
E-mail assistance@van-weerden.nl

 

Stichting Beheer Derdengelden
Van Weerden Advocatuur

Rabobank 14.84.35.351
BIC RABONNL2U
IBAN NL82RABO0148435351

Copyright van Weerden